Neem actie

Na het gebruiken van de branche RI&E en beantwoorden van de vragen, krijg je op de geconstateerde knelpunten maatregelen voorgesteld, welke je zou moeten treffen. Dit noemen we een plan van aanpak. In dit plan van aanpak neem je de voorgestelde maatregelen uit de RI&E over. Per maatregel omschrijf je een of meerdere actiepunten; met welke acties kun je de maatregel beheersen. Dit actiepunt moet een risicoweging hebben, een verantwoordelijke en een reële einddatum.

Tip: Stel je zelf doelen die haalbaar zijn. Anders weet je bij voorbaat al dat het niet gaat lukken.

Bij gebruik van de Branche RI&E kun je vaak al achter het ? tekentje documenten downloaden die je kunnen helpen om de actie uit te voeren.

Bel anders even met de adviseur preventie van jouw regio en overleg met hem over de te nemen maatregelen.

Nog geen RI&E? Bekijk hier de RI&E in 4 stappen.