Producten en diensten

De Arbocatalogus

Voor onze sector zijn veel maatregelen vastgelegd in de Arbocatalogus Transport en Logistiek en Arbocatalogus Verticaal Transport. In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken.

De Arbowet schrijft niet voor hoe dit bereikt moet worden, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. In de sector transport en logistiek zijn hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in de Arbocatalogus Transport en Logistiek. Dit betekent dat werkgever en werknemer zich hier aan moeten houden.

Er zijn ook maatregelen, die niet in de Arbocatalogus zijn opgenomen. Deze staan in het oplossingenboek. Je kunt dit zien als adviezen, de Inspectie SZW controleert hier niet op.

Bekijk de Arbocatalogus en het oplossingenboek
 

Adviesmodule Veilig Verladen

Rijdt je op een tankwagen en vervoer je vloeibare, gevaarlijke stoffen? Maak dan gebruik van de adviesmodule Veilig Verladen. Je vindt hier per situatie tips om jezelf te beschermen en gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Bekijk de adviesmodule Veilig Verladen
 

Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers

Als je werkt met gegaste zeecontainers kun je te maken krijgen met gevaarlijke gassen. Dit is een belangrijk risico voor veel ondernemingen. Openen of lossen jouw medewerkers zeecontainers? Dan ben jij verantwoordelijk dat dit op een veilige manier gebeurt.

Ons stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers helpt je door het proces en bij het oplossen van problemen. Het stappenplan is er niet alleen voor de ontvanger van de containers. Het beschrijft meerdere acties op verschillende momenten in de logistieke keten. Met de tips verkleint u de risico’s van het werken met gevaarlijke gassen.

Download het stappenplan
 

Chauffeurshandboek

Hier vind je een voorbeeld chauffeurshandboek, bedoeld als handreiking voor bedrijven die nog niet met een chauffeurshandboek werken of bedrijven die hun huidige handboek willen uitbreiden. 
In dit voorbeeld chauffeurshandboek zijn diverse onderwerpen opgenomen die direct met arbo en veiligheid te maken hebben. Je past de inhoud van dit voorbeeld chauffeurshandboek aan op je eigen bedrijf. 

Download het chauffeurshandboek
 

Trainingen en workshops

Nog meer weten? Je kunt je ook inschrijven voor 1 van onze workshops en trainingen.