Een preventiemedewerker is een werknemer die naast zijn reguliere werk ondersteuning verleent bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Bij een bedrijf van zo´n tien medewerkers nemen zijn taken ongeveer enkele uren per week in beslag. Dat loopt op naarmate de risico’s binnen de organisatie toenemen (denk aan werken met gevaarlijke stoffen).  Tot zijn belangrijkste taken behoren het uitvoeren of begeleiden van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de plannen die daarin zijn vastgelegd. Ook geeft hij directie en collega’s advies over veilig en gezond werken, fungeert als vraagbaak en is het centrale meldpunt voor ongevallen en onveilige situaties. Een preventiemedewerker neemt de directie zo veel werk uit handen.


Snel geleerd

De taak van de preventiemedewerker is bepaald niet eenvoudig, maar wel in korte tijd te leren. STL verzorgt een training die slechts een dag duurt. Daarna beschikt de preventiemedewerker over voldoende kennis en vaardigheden om zijn taak naar behoren uit te voeren. Een preventiemedewerker kan overigens altijd bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Niet iedereen is voor deze taak geschikt. Zo moet je goed op de hoogte zijn van hetgeen er in de organisatie speelt, over voldoende sociale vaardigheden beschikken en meestal aanwezig zijn op het bedrijf.


Aanmelden

Voor SOOB-bedrijven kost de training € 78 exclusief btw.
Klik hier als je een medewerker wilt aanmelden of meer informatie wilt.