Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf. Daaraan is een plan gekoppeld om deze risico’s te beperken. Dat hoef je allemaal niet zelf te bedenken want de meest voorkomende risico’s in onze sector hebben we al beschreven in de branche RI&E. Ook de eerste aanzet voor de oplossingsrichting is al in kaart gebracht zodat je niet alleen snel een goed overzicht krijgt, maar ook de eventuele actiepunten meteen op een rij hebt.


 

Haarfijne uitleg

Elk jaar organiseert het Sectorinstituut verschillende workshops over de RI&E. ‘We doen dat speciaal voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers. We leggen dan haarfijn uit hoe de branche RI&E werkt en helpen met het invullen van de online-checklist. Ook maken we meteen de koppeling met de Arbowetgeving. Sommige kleinere bedrijven weten niet dat een RI&E wettelijk verplicht is. Andere niet waar ze moeten beginnen.


Persoonlijke begeleiding

De workshops worden op verschillende plaatsen in het land gehouden. Heb je geen tijd? Vraag dan persoonlijke begeleiding door de adviseur preventie uit jouw regio. Dat kan telefonisch of op je bedrijf. Je mist dan wel de feedback die je van collega-ondernemers krijgt tijdens de workshop. Een adviseur preventie kan je ook helpen om geboden oplossingen snel en efficiënt te realiseren.
Klik hier voor meer informatie over een RI&E en hier over de workshops.
Bel voor een afspraak met een adviseur preventie 088 - 2596111.

De workshop, begeleiding door een adviseur preventie en de branche RI&E zijn kosteloos voor bedrijven die SOOB-premie afdragen.