Soms worden zeecontainers onnodig gegast, zijn ze niet voorzien van de juiste etiketten en/of ontbreekt de noodzakelijke informatie op de transportpapieren. Medewerkers die in zo’n situatie een gegaste zeecontainer openen of betreden, kunnen gasresten inademen en zo gezondheidsschade oplopen. 


Doel van deze training

Het doel van deze training is om inzicht te krijgen in de mogelijke gevaren en risico’s van het openen en betreden van zeecontainers, die mogelijk gevaarlijke gassen bevatten. Na afloop van de training weten deelnemers hoe zij op veilige wijze om kunnen gaan met gassen in zeecontainers.

De training richt zich op werknemers die regelmatig in contact komen met zeecontainers, maar zelf geen metingen uitvoeren (LBO-niveau).


Inhoud

De training duurt 2 uur.
Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Welke gevaarlijke gassen kunnen worden aangetroffen in zeecontainers en waarom?
  • Gevaren en gezondheidsrisico’s van gassen.
  • Wat is een “gas-vrij-verklaring”?
  • Wanneer is er sprake van een risicovolle situatie (werknemerscontrole)?
  • Hoe kunnen containermetingen worden uitgevoerd en waar moet op gelet worden?
  • Wat te doen bij calamiteiten?
De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden, zoveel mogelijk gebaseerd op de eigen procedures en containerstromen van het bedrijf.


Locatie

De training wordt aangeboden op het kantoor van Sectorinstituut Transport en Logistiek te Gouda en kan ook incompany georganiseerd worden.

De groepsgrootte voor deze training is minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Vragen of opmerkingen?

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen kunt u contact opnemen met Het Sectorinstituut.

Neem contact op