Waarom training preventiemedewerker?

De Arbowet verplicht jou als werkgever om een zo goed mogelijk arbobeleid te voeren en de preventietaken vorm te geven. De preventiemedewerker is een deskundige medewerker die je bijstaat in de uitvoering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van preventie en bescherming. De taak van de preventiemedewerker is ten minste het meewerken aan de realisatie van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de uitvoering van de maatregelen die uit de RI&E en het plan van aanpak voortvloeien. 

Het doel van de training preventiemedewerker is dat preventiemedewerkers kennis en vaardigheden opdoen om te zorgen dat zij hun wettelijke taak, de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een transport en/of logistieke bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 

Inhoud training preventiemedewerker

De training preventiemedewerker heeft een praktisch karakter en is speciaal ontwikkelt voor de sector transport en logistiek. Deelnemers gaan actief aan de slag met situaties uit hun eigen praktijk. Deze situaties leveren zij voorafgaand aan de training aan via de huiswerkopdracht.  Zij krijgen voldoende handvatten  om hun rol als preventiemedewerker uit te kunnen voeren.

Onderwerpen van de training zijn onder andere:

 • Functie, rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker binnen het bedrijf.
 • Arbowet: de belangrijkste arbo-wetgeving, begrippen en informatiebronnen.
 • Samenwerking met relevante personen in de organisatie en aangesloten bij de organisatie.
 • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een daaruit volgend plan van aanpak.
 • Omgaan met (bedrijfs)ongevallen en bijna ongevallen.

Kosten

De training kost zonder SOOB-subsidie € 295 per persoon. 
Met SOOB-subsidie betaal je € 75 exclusief btw.


Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan gerust contact met ons op.
Wil je je direct aanmelden? Komende periode zijn er op de volgende dagen trainingen gepland:
 • Donderdag 30 november in Utrecht (VOL)
 • Donderdag 11 januari in Zwolle (VOL)
 • Woendag 7 februari in Eindhoven (VOL)
 • Vrijdag 9 maart in Utrecht (VOL)
 • Vrijdag 6 april in Zwolle
 • Dinsdag 15 mei in Eindhoven
 • Maandag 4 juni in Utrecht
 • Dinsdag 3 juli in Zwolle
 • Vrijdag 24 augustus in Eindhoven
 • Dinsdag 11 september in Utrecht
 • Woensdag 3 oktober in Zwolle
 • Maandag 5 november in Eindhoven
 • Woensdag 12 december in Utrecht
De trainingen starten om 09.30 uur en duren tot 16.30 uur.
Een training gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 8. Het maximale aantal deelnemers is 12.
Gebruik onderstaande aanmeldknop om je meteen aan te melden. 


Meld je aan