Vitale medewerkers hebben meer plezier in hun werk, verzuimen minder en presteren beter. Dat is goed voor het bedrijf en goed voor de medewerker. De uitdaging voor bedrijven is nu vooral: hoe krijg je medewerkers zover dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Henk Jan Kooijman, sectoradviseur bij Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL): ‘Dat heeft alles te maken met de cultuur van het bedrijf en is dus een zaak van de directie.’

Het is opmerkelijk dat in een gesprek met een sectoradviseur van STL steevast het woord bedrijfscultuur valt, over welk onderwerp je het ook hebt. Waarom is dat nou steeds weer zo belangrijk? Henk Jan Kooijman: ‘Bedrijfscultuur is niks anders dan het geheel van waarden en normen dat de directie uitdraagt. Uiteindelijk vloeit iedere belangrijke verandering in een organisatie daaruit voort. Natuurlijk kan je de uitvoering delegeren, maar de directie bepaalt de koers. Ja, zelfs bij een ogenschijnlijk typisch HR-onderwerp als vitaliteit van medewerkers. Als je kosten wilt besparen en prestaties verhogen, dan zal je daar zelf leiding en sturing aan moeten geven.’


Twee motieven

‘Globaal zijn er twee motieven om het onderwerp vitaliteit hoog op de agenda te zetten’, zegt Kooijman. ‘Enerzijds is er het puur zakelijke aspect: de kosten bij verzuim en uitval. Dan heb ik het niet alleen over salarissen, maar ook over vervangingskosten en kosten door planningsproblemen, verlies van kennis en prestatievermindering. Je kan het natuurlijk ook omdraaien en dan heb je het over de baten van een optimaal presterende, vitale medewerker. Anderzijds is vaak een persoonlijke ervaring bij een van de directieleden aanleiding om te gaan werken aan vitaliteit. Een directeur die een hartaanval overleeft of juist veel profijt heeft van een sportief leven. Vaak ligt de zaak overigens genuanceerder en komen beide motieven samen in een vitaliteitsprogramma.’


Complexiteit

Een van de meest lastige kanten aan het onderwerp vitaliteit is de complexiteit ervan. Kooijman: ‘Een vitaal mens is fysiek en geestelijk gezond, staat in zijn kracht en heeft voldoende energie om met plezier optimaal te presteren. De achterliggende oorzaken zijn zeer divers. Deels zijn ze persoonlijk: fysieke conditie, thuissituatie, levensfase, leefstijl, geestelijke gesteldheid. Voor een ander deel liggen de oorzaken in de werkomstandigheden, werksfeer, staat van het materieel, prestatienormen, en al die ander zaken die invloed hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid van een mens.’


Kwestie van volhouden

Die complexiteit kan verlammend werken als je vitaliteit als waarde wilt uitdragen, zo is de ervaring van Kooijman. ‘Je kan niet alles tegelijk doen, dus is mijn advies: begin klein en kijk waar je gemakkelijk verbeteringen kunt aanbrengen. Dat kan op bedrijfsniveau en op het niveau van het individu. Daarna is het een kwestie van volhouden. Succes leidt tot succes en zorgt er op den duur voor dat iedereen in de organisatie begrijpt waarom vitaliteit een belangrijke waarde is. Het juiste voorbeeld geven draagt daaraan bij. Als jij laat zien waar je voor staat - dat je vitaliteit belangrijk vindt - en je mensen daarin meeneemt, dan zullen ze vanzelf hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen.’


Successen delen

‘Als sectoradviseur denk ik met de directie mee’, vertelt Henk Jan Kooijman. ‘We kunnen samen een plan van aanpak uitstippelen dat resultaatgericht is en past bij het bedrijf. En ik ondersteun de directie om effectief het gesprek met medewerkers aan te gaan en ervoor te zorgen dat je iedereen meekrijgt. Natuurlijk deel ik graag de succesverhalen van andere bedrijven. Daar valt veel van te leren. STL stelt daarnaast een groot aantal tools beschikbaar om medewerkers te ondersteunen. Dat varieert van tilcursussen tot loopbaanbegeleiding. De dienstverlening van STL is in de meeste gevallen kosteloos voor bedrijven die SOOB-premie afdragen. We helpen graag om medewerkers nu en in de toekomst vitaal te houden.’

De aanpak van STL om medewerkers vitaal aan het werk te houden, is ontwikkeld vanuit de visie dat de continuïteit van iedere onderneming in de sector transport en logistiek gebaat is bij een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Wij noemen dat werkkracht en onderscheiden vier werkkrachtfactoren: veilig werken, een goed contact met medewerkers, de juiste persoon op de juiste plek en vitaal aan het werk. Werkkracht leidt tot minder verzuim, productieve en gemotiveerde medewerkers en vergroot de aantrekkingskracht van de organisatie.

Wil je een afspraak maken om verder te praten over dit onderwerp? Bel 06-51327035 of mail naar hjkooijman@stlwerkt.nl.

Meer over Werkkracht