Slachtoffers lopen het risico op negatieve emoties en klachten zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen of zelfs depressies. Klachten die onherroepelijk gevolgen hebben voor de prestaties van het slachtoffer op zijn of haar werk. De gevolgen zijn ernstig. Wanneer werknemers te maken hebben met ongewenst gedrag in combinatie met hoge werkdruk, dan is de kans op burn-out klachten zelfs nog groter. Ook in transport en logistiek heeft 15% van de medewerkers last van ongewenst gedrag. Bekijk hier de cijfers. (bron: inzetbaarheidscheck STL).


Meer dan alleen financiële gevolgen

 Wist je dat een slachtoffer van ongewenst gedrag gemiddeld 7 extra verzuimdagen opneemt? De kosten hiervoor bedragen 1,7 miljard euro. Naast de financiële gevolgen van extra verzuim, leidt ongewenst gedrag ook tot een slechte sfeer, verminderde betrokkenheid met een verminderde productiviteit en efficiëntie als gevolg.


Vertrouwenspersoon aanstellen

Als werkgever ben je verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Is er toch sprake van ongewenst gedrag en kan de organisatie hier zelf geen oplossing voor bieden? Dan kunnen jouw medewerkers contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Sectorinstituut. De vertrouwenspersoon kan adviseren en helpen om het ongewenste gedrag te stoppen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, waardoor de anonimiteit van de werknemer gewaarborgd is.

De vertrouwenspersoon:
  • is beschikbaar voor alle medewerkers in de organisatie
  • verzorgt eerste opvang van werknemers die ongewenst gedrag ervaren
  • gaat samen met de medewerker na of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • informeert de medewerker over verschillende oplossingsmogelijkheden en begeleidt hem/haar daarin
  • verwijst eventueel door naar andere hulpverlenende instanties
Lees meer over de rol van de vertrouwenspersoon.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen van TNO.


Wanneer kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon?

Om gebruik te kunnen  maken van deze dienstverlening:
  • draag je af aan het SOOB- fonds;
  • is er in jouw organisatie een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), waarin aandacht is voor het thema Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA);
  • heb je een  overeenkomst afgesloten voor de dienstverlening van de sectorale vertrouwenspersoon. 

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. 
 

Heb je interesse?

Stuur dan een e-mail naar preventie@stlwerkt.nl. Onze adviseur preventie neemt dan contact met je op.