Stok achter de deur is een 24 weken programma met persoonlijke coaching door een diëtist en sporttrainer. De coaching van de diëtist vindt face-to-face (thuis of op je werk), telefonisch en online plaats. De coaching met de sportcoach vindt telefonisch en online plaats. Aan de hand van persoonlijk advies werkt de deelnemer aan een gezond voedingspatroon, een beter beweegpatroon en een gezond gewicht. Elke deelnemer krijgt een individueel voedings- en beweegadvies, afgestemd op hun wensen en behoeftes.
 
Wat houdt het programma in?
In de eerste week bepaalt de deelnemer samen met de coaches de doelstellingen. Daarna gaat de deelnemer met behulp van adviezen en ondersteuning van de coaches aan de slag om deze doelen te behalen. Eveneens krijgt de deelnemer wekelijks materialen en voert activiteiten uit die helpen bij het bereiken en vasthouden van de doelen. Zo kan de deelnemer ook op de lange termijn een gezonder gewicht behouden en fitter worden.