18 september 2019

Er zijn drie specialisten betrokken bij de nieuwe verzuimbegeleiding van STL: bedrijfsarts, praktijkondersteuner bedrijfsarts en casemanager. Zij combineren (medische) deskundigheid met kennis van de verzuimvraagstukken in onze sector. Verzuimende medewerkers worden zo sneller geholpen bij duurzame werkhervatting en werkgevers optimaal geadviseerd. We stellen ze kort aan je voor. 

Medisch specialist

De bedrijfsarts is een arts met een 4-jarige specialisatie in de bedrijfsgeneeskunde en eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van jouw medewerkers. Hij bekijkt wat er met de zieke werknemer aan de hand is en adviseert over herstel en duurzame werkhervatting. Ons nieuwe team van bedrijfsartsen werkt dedicated voor onze sector . Hierdoor kan sneller een juiste diagnose worden gesteld en een aanpak worden geformuleerd die in praktijk ook echt werkt.
 

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)

Een bedrijfsarts mag bepaalde taken delegeren aan een praktijkondersteuner bedrijfsarts. Dankzij taakdelegatie kunnen je medewerkers sneller worden geholpen. De praktijkondersteuner bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor de werknemer, houdt zelfstandig spreekuur en overlegt regelmatig met de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding. Iedere praktijkondersteuner bedrijfsarts van STL beschikt over een jarenlange ervaring met de verzuimproblematiek in onze sector.
 

Casemanager

De casemanager is het aanspreekpunt voor de werkgever.  De taak van de casemanager is jou adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van medewerkers die langdurig verzuimen. De casemanager kan je helpen met het opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met de werknemer. Onze casemanagers zijn tevens opgeleid tot praktijkondersteuner bedrijfsarts en kennen de sector transport en logistiek zeer goed. 
 

Meer weten?