18 september 2019

Niet alleen werkgevers, ook werknemers gaan erop vooruit met de nieuwe verzuimbegeleiding van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). We zetten de belangrijkste voordelen op een rij.
 

Sneller herstel, sneller weer aan het werk

Voor een zieke medewerker is niets zo vervelend als langdurig thuiszitten zonder dat er iets aan de klachten wordt gedaan. Je wilt immers liefst weer lekker aan het werk. Als hulp dan uitblijft, bijvoorbeeld de interventie van een fysiotherapeut, is dat extra frustrerend. Bij onze nieuwe verzuimaanpak maken we al op de tweede verzuimdag een zogenaamde triage, een simpele analyse op basis waarvan we de klacht en de aard van de hulpvraag bepalen. Mocht er hulp nodig zijn, dan gaan we daar direct mee aan de slag.
 

Gezond de eindstreep halen

STL streeft naar een blijvend laag verzuim en een duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers in onze sector. Heeft een bedrijf een ongewenst hoog verzuim, dan staan onze adviseurs klaar om te helpen dat verzuim te beperken. Meestal zijn er een of meer oorzaken te vinden die we kunnen aanpakken. Denk aan communicatie, hoge werkdruk, leefstijl of een verkeerd gebruik van veiligheidsmiddelen. Zo werken we niet alleen aan beperking van het verzuim, maar zorgen we er ook voor dat je werknemers gemotiveerd en gezond de eindstreep halen.
 

Specialisten met een transporthart

Je medewerkers hebben uitsluitend te maken met medisch specialisten die het werk in onze sector kennen en begrijpen. Zo kan er bij verzuim sneller een juiste diagnose en een passende aanpak worden geformuleerd, die ook echt werkt. Onze bedrijfsartsen werken dedicated voor de sector transport en logistiek en de Praktijkondersteuners Bedrijfsarts - het eerste aanspreekpunt voor de werknemer - beschikken over een jarenlange ervaring met de verzuimvraagstukken in onze sector. Werknemers zijn ervan verzekerd dat klachten goed worden begrepen en dat een advies is afgestemd op hun beroep.


De privacy is volledig geborgd

Een bedrijfsarts mag bepaalde taken delegeren aan een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. Die kan in een vertrouwelijk gesprek de werknemer medische vragen stellen, een analyse maken en na overleg met de bedrijfsarts een interventie regelen met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of een financieel coach. De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is onafhankelijk van jou en evenals de bedrijfsarts gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Zo zijn je werknemers er zeker van dat hun privacy volledig is geborgd.

 

Meer weten?