18 september 2019

We hebben onze verzuimbegeleiding flink op de schop genomen. Het resultaat is een nieuwe aanpak die leidt tot dalende verzuimpercentages, sneller herstel van verzuimende medewerkers en een lagere schadelast voor werkgevers. Projectleider Marcel Boudewijnse legt uit hoe de nieuwe verzuimbegeleiding in elkaar zit.

Marcel Boudewijnse werkte met een team verzuimspecialisten aan de verbetering van de STL-verzuimbegeleiding. ‘Zo’n beetje alles is onder de loep genomen en op onderdelen aangepast’, zegt Boudewijnse. ‘De belangrijkste verandering? We hebben veel sneller in kaart wat er bij een medewerker speelt wanneer hij verzuimt. En zetten daar gericht en vooral snel effectieve interventies op in. De effecten zijn enorm positief’.


Waarom is het begin bij verzuimbegeleiding zo belangrijk?

‘Hoe eerder je in kaart hebt wat de verzuimende medewerker mankeert, hoe sneller je actie kan ondernemen en kan werken aan herstel en re-integratie. De medewerker zit daardoor niet onnodig lang thuis, het is voor de medewerker makkelijker om weer te re-integreren en de werkgever bespaart op verzuimkosten.’


Hoe gaat die nieuwe aanpak er in de praktijk uitzien?

‘Nadat een medewerker zich heeft ziekgemeld, krijgt hij al de volgende dag per sms of email een zogenaamde triage, een paar eenvoudige ja/nee vragen waaruit onmiddellijk duidelijk wordt wat de klacht is en de aard van de hulpvraag. Dat gebeurt volledig geautomatiseerd. Als er actie nodig is, dan neemt de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts contact op met de medewerker voor nadere informatie en maakt zo nodig een afspraak voor een spreekuurbezoek. Dat kan allemaal al in week 1 of 2 gebeuren.’


Wat is een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts?

‘Een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB-er) neemt een deel van de taken over van de bedrijfsarts, die overigens altijd eindverantwoordelijk blijft. De POB-er kan in een vertrouwelijk gesprek medische vragen stellen, een analyse maken en na overleg met de bedrijfsarts een interventie regelen met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of een financieel coach. Dus nog voor een bezoek aan de bedrijfsarts kan er al begonnen worden met het herstel. Dat is een duidelijke quick win. Er is een groot gebrek aan bedrijfsartsen, met als gevolg lange wachttijden. Die omzeilen we met de inzet van POB-ers. Zo boeken we in sommige verzuimgevallen weken tijdwinst!’


Is dit medisch wel verantwoord?

‘Absoluut. Weet je, in zeventig procent van de verzuimgevallen is er geen sprake van ziekte waarbij directe inzet van een arts nodig is. Denk aan spanningsklachten, oververmoeidheid, disbalans, schulden, concentratieproblemen, sluimerende conflicten of de druk van mantelzorg. Dat is de moderne wereld waarin we leven. Maar om terug te komen op je vraag: onze POB-ers zijn opgeleid conform de eisen van het Ministerie van SZW en de NVAB, de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen. Bovendien gebeurt niets zonder consultatie van de bedrijfsarts. Voordeel is vooral dat de bedrijfsarts zo nodig veel sneller beschikbaar is dan voorheen omdat de POB-er hem van veel taken ontlast.’


Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

‘Sneller herstel, sneller weer aan de slag. Al dat gewacht thuis, leidt maar tot niks. De medewerker zelf wordt daar echt niet gezonder of blijer van. Hoe eerder we kunnen starten met een behandeling, hoe sneller een verzuimende medewerker op een acceptabele manier duurzaam kan gaan re-integreren in het bedrijf.’


En de voordelen voor de werkgever?

‘Door snelle actie neemt het aantal dagen dat een medewerker ziek thuis zit substantieel af. Elke verzuimdag kost een werkgever minimaal 250 euro. Tel uit je winst. Maar minstens zo belangrijk: je hebt eerder een goede, tevreden medewerker terug.’


Meer weten?