18 september 2019

De nieuwe verzuimabonnementen van het Sectorinstituut zijn afgestemd op de risico’s die je als werkgever loopt en de inspanningen die onze verzuimspecialisten moeten leveren. Zo betaal je nooit teveel en ben je verzekerd van een optimale verzuimbegeleiding.

Je kan bij STL kiezen uit twee verzuimabonnementen: Compleet of Compleet XL. In het eerste geval zijn alle verrichtingen in de eerste twaalf weken van de verzuimbegeleiding gedekt. Bij Compleet XL zijn alle wettelijk verplichte activiteiten gedekt die nodig zijn bij kort, middellang en lang verzuim t/m 104 weken.

De  tarieven van beide abonnementen zijn gebaseerd op het verzuim in je bedrijf. De staffel loopt van 3% tot 8% ziekteverzuim. Hoe lager het verzuim, hoe lager het tarief dat je betaalt. Zo betaal je nooit voor kosten die niet gemaakt worden.

Bedrijven met een laag verzuim helpen we om het verzuim ook in de toekomst laag te houden. Bij bedrijven met een hoog verzuimpercentage doen we er alles aan om het verzuim zo veel mogelijk te laten dalen. Jaarlijks worden de tarieven van de abonnementen bijgesteld op basis van het verzuim in je organisatie. Daalt het verzuim, dan dalen ook de abonnementskosten. 

We helpen je graag het juiste abonnement te kiezen. Daarbij kijken we niet alleen naar het verzuimpercentage over de afgelopen twaalf maanden, maar ook naar bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en de preventiemaatregelen die je al hebt genomen, aspecten die van invloed zijn op het verzuim in de toekomst.


Meer weten?