9 juli 2021

Ernst Lutgert: ‘We zagen lang voordat onze premier het land toesprak de verzuimcijfers hard oplopen bij STL. Het was duidelijk dat het coronavirus iets anders was dan de Mexicaanse griep. Dit zou niet zomaar uitdoven. Wat ik niet zag, en met mij vele anderen, is de volstrekte onvoorspelbaarheid waarmee het virus zou toeslaan. We dachten dat corona vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zou treffen, en dat fitte werkenden snel zouden herstellen. Nu weten we wel beter. Het coronavirus slaat onvoorspelbaar en hard toe, ja ook onder mijn collega’s. Het herstel en de revalidatie duren soms erg lang, zeker als er sprake is van long covid.’


Onderlinge solidariteit

STL was er met haar preventie- en verzuimadvies aan werkgevers op tijd bij. Daarin volgde STL de richtlijnen van het RIVM. Lutgert: ‘Dat heeft ertoe geleid dat we aanvankelijk te weinig nadruk hebben gelegd op de preventieve werking van mondkapjes in een werkomgeving waar je geen 1,5 meter afstand kan houden. Daar kijk ik nog steeds met gemengde gevoelens op terug. Voor het overige sta ik nog steeds achter onze adviezen. Vooral achter onze oproep aan werkgevers om vooral prudent om te gaan met medewerkers die zorg hebben voor kwetsbare ouderen of een zieke partner, of om andere redenen heel angstig zijn voor het coronavirus. De sector is daar over het algemeen zeer goed mee omgegaan. De onderlinge solidariteit en saamhorigheid waren enorm. Sowieso vind ik dat onze sector een pluim verdient. We konden niet thuiswerken en 1,5 meter afstand houden is in de logistiek erg lastig. Toch zijn we er met creatieve oplossingen in geslaagd om nagenoeg zonder haperingen alle bedrijven te bevoorraden.’


Niet afwachten

Nu steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn en de besmettingscijfers dalen, lijkt het oude normaal weer terug te keren. Ernst Lutgert is minder optimistisch. ‘Zolang niet de hele wereld gevaccineerd is, zal het virus blijven muteren en zich opnieuw verspreiden. We zijn er nog niet vanaf. Ik voorzie, alle testen en vaccinaties ten spijt, een terugkeer van het mondkapje zodra het griepseizoen weer aanbreekt. En dan is er ook nog de lastige kwestie of testen aan de poort met onze privacywetgeving wel mogelijk is. Wat ik werkgevers nu adviseer? Geniet van de vrijheid die we hebben, maar blijf alert. Zodra de besmettingscijfers oplopen, niet afwachten maar direct handelen! Het risico van massale infectie onder het personeel, met als gevolg een tijdelijke bedrijfssluiting, is veel te groot.’