15 oktober 2020

Als gerennommeerd transportbedrijf verzorgt Maters Huissen (inter)nationale transportdiensten voor de bouwlogistiek. Uitdagend werk vindt Van Vorstenbos.


Duurzame inzetbaarheid

‘Onze chauffeurs klimmen op de rollerkraan, en laden en lossen daarmee prefab-betonelementen. Op de kraan klimmen, de lading goed stuwen, spanbanden aantrekken en weer van de kraan afkomen, dát is intensief. Zeker als je wat ouder wordt. Het werk van een vrachtwagenchauffeur vraagt veel — fysiek én mentaal. Je staat vroeg op, je bent hele dagen op de weg, en je bent ook weer laat thuis. De gemiddelde leeftijd van onze chauffeurs stijgt, dus duurzame inzetbaarheid is voor ons een belangrijk thema. Hoe zorgen we ervoor dat mensen in ons bedrijf gezond de eindstreep halen?’


Het belang van de sector staat voorop

‘Omdat Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) onze thema’s kent, zijn zij voor ons een prima verzuimdienstverlener. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing, ongezond eten, lange dagen en weinig beweging. Zij hebben een focus op onze branche, en weten wat er speelt. STL wordt bestuurd door sociale partners. De belangen van werkgevers én -nemers lopen voor wat betreft verzuimreductie dan ook parallel aan elkaar. Het belang van de sector staat voorop, niet die van aandeelhouders van bijvoorbeeld een algemene arbodienst die weinig op heeft met onze sector. De verzuimdienstverlening van STL? Die zien we dan ook een beetje als een nutsvoorziening. Neutraal, en van ons allemaal. Net als water uit de kraan, of stroom uit het stopcontact.’


Mouwen opgestroopt en een goede oplossing bedacht

‘Sinds wij zijn overgestapt naar STL hebben ze de structuur omgegooid. In Nederland is er een tekort aan bedrijfsartsen. En dus besloot STL de structuur om te gooien: ze schoven de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB’er) naar voren die taken overnam van de bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan het medisch uitvragen. Een goede zet, want zo kun je snel schakelen. En dat vind ik nu juist zo goed aan STL. Ze zien dat er een tekort aan bedrijfsartsen is (en dat nog wel even zo blijft), en ze stroopten de mouwen op en hebben een goede oplossing bedacht.’


Sneller triage

‘Nu hebben we sneller een triage. Want een POB’er is sneller beschikbaar dan een bedrijfsarts. Daar moet je maar zien of en wanneer hij of zij een plek in de agenda heeft. Dat kan zomaar anderhalve week duren. Nu heb je sneller duidelijkheid: na ziekmelding krijgt onze medewerker rap een vragenlijst. En op basis van de antwoorden kijkt de POB’er wat er aan de hand is. Hij of zij koppelt terug, en als een bedrijfsarts nodig is, dan kan dat altijd nog. Maar vaak hoeft dat dus niet. En dan hoef je daar dus ook niet op te wachten.’
‘De POB’er als verlengde van de bedrijfsarts? Dat werkt goed. De verzuimdienstverlening van STL raad ik dan ook elk bedrijf in transport en logistiek aan. Van en voor de branche, snelle triage en een soepel systeem met bedrijfsarts, POB’er en casemanager.’