De Arbowet schrijft voor dat organisaties een preventiemedewerker hebben. Een preventiemedewerker is een werknemer die ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Sinds 1 juli 2017 beslissen de Ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging mee over het aanstellen en de positie van de preventiemedewerker. 

Een organisatie kan er voor kiezen om meerdere personen als preventiemedewerker aan te stellen. Ook de directie kan de rol van preventiemedewerker op zich nemen. De Arbowet schrijft voor dat bij 25 of meer medewerkers in loondienst dient deze rol door een aangewezen medewerker wordt vervuld. Deze persoon voert de taken van de preventiemedewerker uit naast zijn eigen functie. 


Voordelen van een preventiemedewerker

Het aanstellen van een preventiemedewerker is niet alleen een verplichting vanuit de Arbowet, het heeft ook toegevoegde waarde voor de organisatie en haar medewerkers.

De preventiemedewerker:
  • heeft kennis van de arbeidsrisico's van de organisatie
  • heeft kennis van veilig en gezond werken
  • is een vast aanspreekpunt voor zowel werkgever als werknemers als het gaat om gezond en veilig werken
  • deelt zijn kennis met de organisatie waardoor kennis over veiligheid en gezondheid naar een hoger niveau gebracht worden

Download hier het functieprofiel van de preventiemedewerker


Samenwerking directie en preventiemedewerker

Een organisatie kan veel profijt hebben van een goede samenwerking tussen directie en de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is op de hoogte van wat er speelt in de organisatie en heeft expertise op dit gebied. Hij of zij kan zaken signaleren en de directie daarover adviseren. Bijvoorbeeld op het gebied interne vraagstukken op het gebied van veiligheid en gezondheid, keuze voor een RI&E instrument of het inzetten van externe adviseurs.


Zorg voor bekendheid van de preventiemedewerker in uw organisatie

Zorg dat de preventiemedewerker bekend is in de organisatie en help hem/haar zijn positie te verstevigen. Dat kan door bijvoorbeeld de Preventiemedewerker op te nemen in het chauffeurshandboek en hem/haar te laten aansluiten bij overleggen.