Hiervoor werken we sinds 2004 samen met Traumaloket, een gespecialiseerd bureau in opvang en nazorg na een schokkende ervaring. We hebben voor de hele bedrijfstak afspraken gemaakt over begeleiding na schokkende gebeurtenissen. De begeleiding wordt direct ingezet na een schokkende ervaring. Maar het is in een later stadium ook nog verstandig om ons in te zetten bij klachten als gevolg van de schokkende ervaring.
 

Hoe kan je gebruik maken van de opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen?

Na een schokkende gebeurtenis bel je het alarmnummer 0800 - 6001. Je krijgt dan een medewerker aan de lijn. We verzorgen vanaf dat moment de opvang en nazorg van de traumatische ervaring. Tijdens de begeleiding is werkhervatting nadrukkelijk onderdeel daarvan.


Hoe lang duurt de begeleiding?

De begeleiding duurt maximaal 2 á 3 weken. In het eerste contact wordt beoordeeld of je gelijk op consult komt of dat een telefonisch gesprek voldoende is. Dit gebeurt altijd in overleg met je leidinggevende. Het traject wordt ook afgesloten met een gesprek. Tussentijds is er overleg tussen jou en je leidinggevende. Aan het einde van het traject zijn er twee mogelijkheden:

  • Verwijzing voor behandeling.
  • Het traject wordt afgesloten.

Bij twijfel gebruiken we een vragenlijst die via een e-mail wordt verstuurd. Deze vragenlijst is een goedgekeurde test die aangeeft of er sprake is van stilstand in je herstel.

Als je na verloop van tijd niet tevreden bent over het herstel kun je altijd contact opnemen met ons voor verder advies.


Ondersteuning familie en vrienden

We verzorgen ook ondersteuning voor bezorgde familie en vrienden met vragen. De helpdesk geeft advies en uitleg. En ze beantwoorden vragen over de situatie die is ontstaan.


Weer aan het werk

Tijdens de traumabegeleiding besteden we ook aandacht aan je wanneer je weer aan het werk gaat. We helpen je om de dagelijkse routine weer te vinden.


Kosten opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen

De beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de 24-uurs opvang is voor de gehele bedrijfstak gratis. Als jouw werkgever gebruik maakt van de verzuimdienstverlening van STL, dan is de eerste opvang bij schokkende gebeurtenissen al is opgenomen in de abonnementen.