Bedrijfsarts
De bedrijfsarts kijkt als medisch specialist wat er met je zieke werknemer aan de hand is. En hij of zij adviseert over herstel en re-integratie. De bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijke.

Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er)
Bij 70% van de werkzaamheden is een bedrijfsarts niet nodig. De POB’er is dan ook het eerste aanspreekpunt voor je werknemer. Voor arbeidsverzuim heeft de POB’er zelfstandige speekuren. Bedrijfsarts en POB’er overleggen regelmatig over verzuimbegeleiding.

Casemanager
De casemanager is het aanspreekpunt voor jou als werkgever. Hij of zij adviseert je en ondersteunt je bij langdurig verzuim. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een plan van aanpak en eventuele gesprekken met je werknemer. Omdat onze casemanagers ook POB’ers zijn, kunnen zij jou als werkgever beter adviseren dan reguliere casemanagers. Om de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk te behartigen is een persoon bij dezelfde klant of casemanager of POB’er.

Interventiespecialisten
Herstel en werkhervatting bevorderen? Dan kunnen we ook interventiespecialisten inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Balans tussen werk en privé
  • Psychische klachten
  • Tweede spoor re-integratie
  • Fysiotherapie

Deze specialisten selecteren wij zorgvuldig op basis van kwaliteit en prijs.