25 maart 2020

‘Het is nu nog relatief rustig, zegt Lutgert. ‘Maar dat gaat veranderen. Ik verwacht meer en ook andersoortige ziekmeldingen. Mensen met onrust gevoelens en angstklachten bijvoorbeeld. Of medewerkers die mantelzorgproblemen hebben. Daar moeten we flexibel mee omgaan. Een crisis vraagt om creativiteit.’

Lutgert is een doorgewinterde bedrijfsarts. Hij werkte in de meest uiteenlopende sectoren waaronder cultuur, brandweer en voedselindustrie. Met de transport en logistiek maakte hij voor het eerst kennis tijdens zijn studietijd, toen hij als chauffeur op een vuilniswagen reed. Later werkte hij onder meer voor BGZ Wegvervoer, een van de voorlopers van STL.


Snel weer opgeknapt

Lutgert verwacht dat in onze sector de komende tijd meer medewerkers ziek worden. ‘Maar zij zullen meestal relatief snel weer opknappen en aan het werk gaan’, voegt hij daaraan toe. ‘Werknemers in onze sector behoren - uitzonderingen daargelaten - niet tot de risicogroepen. Dat zijn kwetsbare mensen. Die zijn meestal niet (meer) werkzaam, en zeker niet in onze branche waar zwaar werk wordt verricht. Ontstaan er toch knelpunten in vitale deelmarkten als het transport van voedsel, afval of brandstoffen dan kunnen we een beroep doen op chauffeurs die nu noodgedwongen thuiszitten.’


Paniek en angst

Een kwestie die wel gaat spelen zijn werknemers die geen typische coronaklachten vertonen en koorts hebben, maar met geheel andere zaken worstelen. Lutgert: ‘Neem een medewerker die preventief thuis wil blijven, bijvoorbeeld omdat hij in paniek is en bang is om besmet te worden. Die irrationele angst is reëel voor de medewerker en kan je niet te lijf gaan met rationale argumenten. Dat werkt gewoon niet. Daar hoort een gepaste begeleiding bij. Of neem het voorbeeld van de medewerker die als enige zorgdraagt voor een zieke, oude moeder. Dan is de angst om besmet te worden, en ongewild je kwetsbare moeder te besmetten, opeens een stuk rationeler. Daar moeten we dan ook op een ander manier mee omgaan. Een crisis vraagt om flexibiliteit en creatieve oplossingen. We zullen ons moeten aanpassen aan deze niet-normale situatie. Als we dat met gevoel voor saamhorigheid en compassie doen, slaan we ons door deze lastige tijd heen.’