Daarnaast is het van belang om te voorkomen dat jouw mensen zich ziekmelden en uitvallen. Dit is beter dan inspanningen voor herstel en werkhervatting. We werken graag met jou voor het verlagen van het verzuim. Hieronder drie tips om direct mee aan de slag te gaan.
 

Tip 1. Breng verzuim in beeld

Begin met je verzuim in kaart te brengen.
  • hoe hoog is je verzuim percentage eigenlijk?                                    
  • hoe vaak melden je medewerkers zich ziek?                                     
  • wat is de reden dat je medewerkers zich ziekmelden?                 
Maak een afspraak met je bedrijfsarts of POB’ er om je verzuimers én de redenen van verzuim met hen te bespreken en maak afspraken om dit samen te gaan beïnvloeden.

Lees ook: POB-er, bedrijfsarts en casemanager? Wie doet wat?


Tip 2. Maak duidelijke afspraken over ziekmelden en contact houden

  • Heldere verzuimafspraken voorkomen onnodig verzuim.  Leg deze vast in een verzuimprotocol.
  • Ziekmelden doe je ook mondeling bij de eigen leidinggevende en niet alleen per mail, voicemail of appje. Vraag jou medewerker of hij / zij wellicht andere werkzaamheden kan doen.
Uiteraard mag je van de AvG “de zieke werknemer” niet alles vragen en weten over de ziekte van je werknemer.
 
  • Vergeet je zieke werknemers niet en houdt regelmatig contact.
Bijvoorbeeld; bel periodiek (1x per 3 - 4 weken) met je langdurig zieke medewerkers om te horen hoe het gaat. Dan blijft je medewerker zich verbonden voelen met het bedrijf en voelt hij zich gewaardeerd.
 
Nodig je werknemer, nadat hij / zij bij de bedrijfsarts of POB’er is geweest, uit voor een kop koffie op het bedrijf om de bevindingen en de mogelijkheden voor werkhervatting te bespreken. De casemanager kan helpen bij de voorbereiding van dit gesprek.

 

Tip 3. Houd grip & blijf in de lead

Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de verzuimdossiers. STL kan je uiteraard hierbij ondersteunen.
  • Je houdt grip op je verzuim door afspraken te maken (en na te komen!) over ziekmelden en contact houden.
  • Regie over je verzuim houden is lastig omdat je als ondernemer druk bent met je bedrijf. Stel daarom een ervaren casemanager aan die je verzuimdossiers volgt en er voor zorgt dat alle verzuim afspraken worden gemaakt en nagekomen. Zo zorg je ervoor dat je de regie neemt en houdt over het verzuim binnen je bedrijf.
Tot slot, blijf het juiste voorbeeld geven.
Goed voorbeeld doet volgen, maar slecht voorbeeld ook. Als je zelf je niet aan de afspraken houdt dan zullen je werknemers dat ook niet doen.Wees voorbereid op de toekomst

De gemiddelde leeftijd van werknemers wordt steeds hoger en werknemers moeten steeds langer doorwerken. Maar kunnen ze hun huidige werk wel tot hun pensioen volhouden? Het Sectorinstituut heeft diverse instrumenten beschikbaar om je hierbij te helpen. >
 
Is je interesse gewekt?  neem
contact op om met ons in gesprek te gaan over onze verzuimdienstverlening

Lees ook: De vele voordelen van STL verzuimbegeleiding