Verzuimbegeleiding

Als Sectorinstituut kunnen wij jouw helpen bij het beperken van jouw verzuim. Klik hier om meer over onze verzuimbegeleiding te lezen.


Model Verzuimreglement

Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting wanneer een werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is. 

Dit  model verzuimreglement is gebaseerd op de WVP. Je kunt het gebruiken om je medewerkers te informeren over het proces van ziekmelden tot en met re-integratie. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan wie wat en wanneer moet doen tijdens de verzuimmelding en herstelperiode.  Je kunt dit model aanpassen aan de situatie binnen jouw bedrijf. Aan dit model kunnen geen rechten ontleend worden. 

Download hier het model verzuimreglement

 

Verzuimkaart

Ben je op zoek naar een verzuimkaart (verlofkaart). Download deze hiernaast.