Als werkgever krijg je te maken met arbeidsongeschiktheid van je medewerkers. Soms gaan je medewerkers ook uit dienst als ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. In de wet zijn er verschillende regels en regelingen die werkgevers beschermen tegen de kosten van verzuim- en uitvalrisico.

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Je kunt je verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Je kunt je hiervoor laten verzekeren bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Of je kiest ervoor om zelf de uitkeringen en kosten te betalen. Je wordt dan eigenrisicodrager (ERD). 

Je kunt er als eigenrisicodrager ook voor kiezen om je hiervoor gedeeltelijk te verzekeren. Dit kan je doen bij een particuliere verzekeraar. Wij hebben hiervoor een samenwerking met VSZ Assuradeuren en Acture. 

Als eigenrisicodrager krijg je meer controle op de werknemers die uit dienst treden nadat ze ziek zijn geweest. Dit verkleint de kans op werknemers die aanspraak maken op de WGA verzekering. 

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

De wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetter is bedoeld om de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid te verlagen. In de wet staan ook regels voor werkgevers om zieke vangnetters weer aan het werk te krijgen.

Een vangnetter is een zieke of arbeidsongeschikte werknemer die ziek uit dienst gaat. Vangnetters kunnen ook werknemers zijn die uit dienst zijn en zich binnen 28 dagen ziek melden bij het UWV. Of het zijn werknemers die nog geen ander werk hebben of WW ontvangen. 

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

In de Wet Verbetering Poortwachter staan regels en afspraken tussen UWV, werkgevers en werknemers. Het UWV (de Poortwachter) beoordeelt na een ziektetermijn of een werknemer een WIA uitkering kan krijgen. Het doel van de wet is om werknemers snel en veilig weer aan het werk te krijgen.