Werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers, levert direct profijt op: meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Jacqueline Peters, sectoradviseur bij Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL): ‘Over de noodzaak van duurzame inzetbaarheid is allang geen discussie meer in de directiekamer. Hoe je dat bereikt? …’

Jacqueline Peters: ‘Natuurlijk is er een helder antwoord op die vraag, alleen wil men dat niet altijd horen. De directie moet namelijk eerst zelf aan de slag en de meeste directeuren hebben het al druk genoeg. En dus wordt het pappen en nathouden. De fruitschaal staat op tafel, er is een fysio voor de chauffeur met rugklachten en we gaan weer door met de dagelijkse gang van zaken. Begrijpelijk hoor, maar zo kom je er natuurlijk niet. Wil je dat je medewerkers in beweging komen, dan zal je de zaken fundamenteler moeten aanpakken. En dat begint met een toekomstvisie over je dienstverlening en de cultuur van je organisatie. Ja, dat is nogal een stap, maar zo ontstaat wel een helder beeld van de competenties die medewerkers nodig hebben, wat klanten van je medewerkers verwachten en de eisen die het bedrijf aan hen stelt.’
 

Goed contact

Daarna draait het volgens Peters vooral om een goed contact met medewerkers. ‘Dat is de basis voor iedere succesvolle verandering. Het komt erop aan die visie binnen de organisatie uit te dragen, te beginnen bij de leidinggevenden en de HR-specialisten. Zorg voor een aansprekend verhaal. Maak duidelijk waarom je voor een bepaalde strategie hebt gekozen en hoe je doelen gaat bereiken. En inspireer je mensen om dat verhaal toe te passen op hun eigen situatie. Duurzame inzetbaarheid is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf.’
 

Eigen regie

‘Mensen veranderen echt niet omdat jij vindt dat ze dat moeten doen. Daar is een sterke intrinsieke motivatie voor nodig’, legt Peters uit. ‘Zij moeten zich afvragen: wat betekent de koers van het bedrijf voor mij? Hoe betrokken voel ik mij? Wat betekent dit voor mijn inzetbaarheid? Wat moet en kan ik doen om die hele reis tot een goed eind te brengen? En kan ik erop vertrouwen dat het bedrijf mij daarin steunt? Daarom is mijn advies, betrek medewerkers zoveel mogelijk in dit veranderingsproces. Blijf in contact over hun duurzame inzetbaarheid en ondersteun hen. Alleen zo is er een goede kans dat medewerkers zelf de regie gaan voeren over hun eigen toekomst.’
 

Profiteer van kennis

Jacqueline Peters benadrukt dat een bedrijf in dit veranderingsproces niet alleen staat. ‘De directie kan profiteren van de kennis en expertise van STL bij strategievorming. Medewerkers faciliteren we met een breed scala aan middelen gericht op vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. De dienstverlening van STL is in veel gevallen kosteloos voor bedrijven die SOOB-premie afdragen. Ik zou zeggen: maak er gebruik van. Medewerkers zijn naast materieel de belangrijkste assets van bedrijven binnen onze sector. Die wil je optimaal laten renderen.

Wil je een afspraak maken om verder te praten over dit onderwerp? Bel 06-51849457 of mail naar jpeters@stlwerkt.nl.

Meer over Werkkracht