De sectoradviseurs van STL adviseren directeuren en afdelingen HR over het belang van goed personeel- en organisatiebeleid voor hun bedrijfsvoering. Eén van de onderwerpen is bijvoorbeeld veilige werkomstandigheden. Daarin wordt in de sector transport en logistiek flink geïnvesteerd. Alleen worden die investeringen in veel gevallen niet altijd optimaal benut, aldus Ingrid de Ruijter, sectoradviseur bij STL. ‘De middelen zijn vaak op orde, maar het is minstens zo belangrijk om ook aandacht te besteden aan het gedrag van medewerkers. Dat zien we nog onvoldoende gebeuren. Doe je dat wel, dan heb je een veel hoger rendement van je investeringen in veilig werken.’


Heldere visie

Een sterke veiligheidscultuur begint volgens Ingrid de Ruijter met een heldere visie van de directie. ‘Veiligheidscultuur gaat vooral over waarden, normen en gedrag van management en medewerkers. Ik ken meerdere bedrijven waarin de cultuur van de organisatie veranderde nadat het management nieuwe kansen zag op het gebied van gezond en veilig werken. Veiligheid begint echt aan de top. Als daar heldere keuzes worden gemaakt, is er ontzettend veel mogelijk. Directies kunnen tijdens dit veranderingsproces profiteren van de kennis en expertise van het Sectorinstituut op het gebied van veilig werken, gedragsverandering en communicatie. Daarnaast biedt STL werkgevers een uitgebreid instrumentarium aan om het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers in organisaties te vergroten. Ondersteuning van STL is in veel gevallen kosteloos voor bedrijven die SOOB-premie afdragen. Alles bij elkaar een prima manier om de investeringen die uw bedrijf in veiligheid heeft gedaan, optimaal te laten renderen.’ 

 

Veiligheidscultuur

Als belangrijkste oorzaak van onveilig gedrag noemt de Ruijter het ontbreken van de juiste veiligheidscultuur bij bedrijven. De Ruijter: ‘Dan bedoel ik een cultuur waarin continu aandacht is voor veiligheid. In het ideale geval worden onveilige situaties niet gedoogd, is er duidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden en worden regels consequent nageleefd. Verder heeft de directie inzicht in de actuele risico’s en is er onderling veel vertrouwen. Werknemers durven elkaar aan te spreken en worden aangemoedigd om met verbeterpunten te komen. Deze betrokkenheid van medewerkers is belangrijk. Het verhoogt de kwaliteit van werk en vergroot de motivatie van de medewerkers. Dit zijn allemaal zaken waarop een directie invloed kan uitoefenen door consequent uit te dragen dat veiligheid nooit ter discussie staat. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. Veilig werken zit in de haarvaten van deze deelmarkt en vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.’

Wil je een afspraak maken om verder te praten over dit onderwerp? Bel 06-22405857 of mail naar idruijter@stlwerkt.nl.


Meer over Werkkracht