Zijn de kerntaken en werkprocessen van logistiek medewerker, chauffeur goederenvervoer, planner transport en machinist mobiele kraan in de afgelopen jaren veel veranderd?

Technologische ontwikkelingen, toenemende klanteisen en regelgeving hebben invloed op de inhoud van de functies. Terwijl de kerntaken eigenlijk niet veel veranderen. Daarom zijn de beroepscompetentieprofielen herzien.

 De BCP’s bieden een overzicht van taken en competenties van een vakvolwassen werknemer (3-5 jaar werkervaring).  In de BCP’s wordt per beroep de beroepsstandaard omschreven. Hierdoor wordt een eenduidig gemeenschappelijk beeld geschetst van de huidige en toekomstige (competentie) ontwikkelingen in de diverse beroepen van de sector en de invloed van deze ontwikkelingen op het beroep.

Aanpassing van de profielen
Het Sectorinstituut heeft in samenwerking met een onderzoeksbureau interviews afgenomen bij werkgevers, werknemers en experts uit de sector. Op basis van deze informatie zijn de vier BCP’s herzien en vastgesteld door de sociale partners vanuit SOOB. Vanaf heden zijn de BCP’s beschikbaar voor gebruik. Download hier de betreffende beroepen:
 
- Chauffeur goederenvervoer
- Logistiek medewerker niveau 2
- Machinist mobiele kraan.
- Planner transport

De BCP’s kunnen gebruikt worden:

  • als bron voor bijvoorbeeld functieprofielen, vacatures e.d.;
  • als beroepsstandaard voor ontwikkeltrajecten: het BCP dient daarbij als bron om hulpmiddelen te ontwikkelen;
  • om te delen met het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) als brondocument voor kwalificatiedossiers en opleidingen in het MBO.

Er is een onderhoudsplan opgesteld om de BCP’s up to date te houden en er zal gekeken worden welke volgende BCP’s herzien moeten worden.

In de management samenvatting van het onderzoek staan de veranderingen weergegeven, zoals gewenste beroepshouding, werkprocessen en benodigde kennis en vaardigheden.

Het hele onderzoek, uitgevoerd door Sociaal-economisch onderzoek Rotterdam (SEOR) van de Erasmus Universiteit en CINOP, in opdracht van het Sectorinstituut Transport en Logistiek, is hier te downloaden als PDF.