Zijn de kerntaken en werkprocessen in de afgelopen jaren veel veranderd? 
Technologische ontwikkelingen, toenemende klanteisen en regelgeving hebben invloed op de inhoud van de functies. Terwijl de kerntaken eigenlijk niet veel veranderen. Daarom zijn de beroepscompetentieprofielen (BCP's) herzien.

De BCP’s bieden een overzicht van taken en competenties van een vakvolwassen werknemer (3-5 jaar werkervaring).  In het verleden zijn de BCP’s altijd onderhouden door het KBB Transport en Logistiek. Na de transitie van het KBB maar het SBB is er formeel geen partij die de BCP's meer onderhoudt.

Het Sectorinstituut is als regisseur van de arbeidsmarkt van de sector Transport en Logistiek de aangewezen partij om de BCP’s te beheren voor de sector. In de BCP’s wordt per beroep de beroepsstandaard omschreven. Hierdoor wordt een eenduidig gemeenschappelijk beeld geschetst van de huidige en toekomstige (competentie) ontwikkelingen in de diverse beroepen van de sector en de invloed van deze ontwikkelingen op het beroep.

Aanpassing van de profielen
Het Sectorinstituut heeft in samenwerking met een onderzoeksbureau interviews afgenomen bij werkgevers, werknemers en experts uit de sector. Op basis van deze informatie zijn de BCP’s herzien en vastgesteld door de sociale partners vanuit SOOB. Vanaf heden zijn de BCP’s beschikbaar voor gebruik. Download hier de betreffende beroepen:
 
- Chauffeur goederenvervoer
- Logistiek medewerker niveau 2
- Logistiek supervisor
- Logistiek teamleider
- Machinist mobiele kraan 
- Planner transport

De BCP’s kunnen gebruikt worden:

  • om te delen met het bedrijfsleven als bron voor bijvoorbeeld functieprofielen, vacatures e.d.;
  • als beroepsstandaard voor ontwikkeltrajecten: de BCP's dienen daarbij als bron om hulpmiddelen te ontwikkelen;
  • om te delen met het SBB als brondocument voor kwalificatiedossiers en opleidingen in het MBO.

Er is een onderhoudsplan opgesteld om de BCP’s up to date te houden.

Lees hier de management samenvatting van het onderzoek 11 september 2018 en management samenvatting van het onderzoek 5 november 2019, met de elementen waarin duidelijke veranderingen zichtbaar zijn ten opzichte van de bestaande BCP's, zoals gewenste beroepshouding, werkprocessen en benodigde kennis en vaardigheden.