Op 1-1-2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Deze wet is bedoeld om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren en wil flexibele contracten minder flexibel maken en vaste contracten minder vast. De gevolgen voor jou als leerbedrijf en voor de leerling-werknemers zelf, vind je hieronder. Meer informatie over de WAB vind je hier.

Leerbedrijf

Minimale gevolgen voor tarief
Het Sectorinstituut heeft de gevolgen van de WAB op de loonkosten voor leerling-werknemers weten te minimaliseren. De kostenstijging voor de inzet van leerling-werknemers door de WAB is daarmee beperkt. Dit in tegenstelling tot de kosten van de inzet van gewone uitzendkrachten, welke naar verwachting (flink) zullen stijgen.
 
De tarieven voor leerling-werknemers, vanaf januari 2020, zullen in december bekend worden gemaakt. Deze worden vooral beïnvloed door veranderingen in werkgeverslasten en doordat de lonen omhoog gaan en dus maar beperkt door de komst van de WAB.
 
Geen payroll
De WAB kent regels voor payroll-contracten die sterk kostenverhogend kunnen zijn en de flexibiliteit flink inperken. Omdat het Sectorinstituut geen payroll-dienstverlening aanbiedt, heeft dit geen invloed op de tarieven voor jou als leerbedrijf.

Oproepkrachten
Bij de inzet van leerling-werknemers maken we in de opdrachtbevestiging afspraken over een vast aantal uren per week. Door deze afspraak hebben de strengere regels voor oproepcontracten uit de WAB nauwelijks gevolgen voor jou als leerbedrijf. Wat wel verandert is dat de leerling-werknemer het volledige aantal afgesproken contracturen moet gaan verantwoorden. Over deze verandering volgt halverwege november meer praktische informatie per mail en via de portal. Daarnaast heeft de leerling-werknemer die minder dan 27 weken via het Sectorinstituut gewerkt heeft, een opzegtermijn van 4 kalenderdagen.
 
Langer tijdelijk dienstverband
Door de WAB wordt de ketenregeling verruimd van twee naar drie jaar. De BBL-periode telt niet mee in de ketenregeling.

Leerling-werknemer

De WAB heeft voor leerling-werknemers nauwelijks effect.
 
Andere veranderingen
Los van de WAB zijn er wel een aantal andere veranderingen per 01-01-2020. Die hebben te maken met het verantwoorden van alle contracturen door de leerling-werknemer en de wijzigingen rondom de opzegtermijnen. Hierover ontvangt de leerling-werknemer halverwege november meer informatie in de online portal.
 
Vragen
Heb je vragen over de gevolgen van de WAB op onze dienstverlening? Dan kun je contact opnemen met onze WAB-specialist, Mike Schiltmans via telefoonnummer 088 – 25 96 162 of detacheringsadvies@stlwerkt.nl.