Wanneer kan ik bezwaar maken?

Je schakelt de Beroepscommissie in als je het niet eens bent met de indeling van je functie en het niet gelukt is om samen met je werkgever een oplossing te vinden.

Het is niet mogelijk om een procedure te beginnen als:

 • Je het niet eens bent met de trede of periodiek van je indeling. Dit is het cijfers achter de indelingsletter. Het cijfer staat voor de ervaring die je hebt in een functie.Voorbeeld: je bent ingedeeld in loonschaal D5. D is de indelingsletter, de 5 staat voor de trede.
 • Je het niet eens bent met andere voorwaarden, zoals de betaling van overuren, vakantiedagen of werken in het weekend.
 • Je al meer dan een jaar niet meer bij je werkgever werkt. Met uitzondering van situaties waarbij sprake is van loonvordering of een uitkering.

Hoe werkt de Beroepsprocedure?

 1. Het Secretariaat van de Beroepscommissie (BFB) ontvangt je bezwaarbrief.
 2. De Beroepscommissie onderzoekt of het bezwaar in behandeling kan worden genomen. Jij en je werkgever ontvangen een informatieformulier. Dat moeten jullie invullen en ondertekend terugsturen.
 3. Als de Beroepscommissie het bezwaar in behandeling neemt, volgt voor jou en je werkgever een functie-interview. Daarin vertellen jullie meer over jouw werkzaamheden.
 4. De informatie uit het vraaggesprek wordt gebruikt in een opzet van de functiebeschrijving. Jij (thuis) en je werkgever (op kantoor) krijgen deze opgestuurd voor controle. Aanpassingen bespreken en verwerken jullie samen. Als de functie-inhoud voor jullie beiden klopt, sturen jullie de opzet ondertekend terug.
 5. De Beroepscommissie analyseert hoe de functie gewaardeerd moet worden.
 6. De Beroepscommissie bespreekt de waardering en doet een uitspraak over de indeling van de functie.

Uitspraak

De Beroepscommissie vergadert tenminste 2 keer per jaar en doet dan een uitspraak over de indeling van de functie. Jij (thuis) en je werkgever (op kantoor) ontvangen deze uitspraak per aangetekende brief.

De uitspraak is:

 • Bindend; jij en je werkgever moeten zich er aan houden.
 • Werkzaam met terugwerkende kracht. Dat betekent dat de werkgever het verschil in indeling van de functie in een hogere loonschaal moet verrekenen. Dit geldt voor de periode vanaf het moment dat jouw brief is ontvangen door de Beroepscommissie.

Wie is de Beroepscommissie?

De Beroepscommissie bestaat uit drie leden:

 • Een onafhankelijke voorzitter.
 • Een vertegenwoordiger namens de werknemersorganisaties.
 • Een vertegenwoordiger namens de werkgeversorganisaties.

Het secretariaat van de Beroepscommissie is ondergebracht bij adviseurs Functiewaardering van het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Hoe kan ik in beroep gaan?

Stuur een e-mail naar BFB@stlwerkt.nl, of schrijf naar het volgende adres:

Sectorinstituut Transport en Logistiek
t.a.v. Beroepscommissie Functiewaardering BFB
Postbus 308
2800 AH Gouda

Geef in je brief of e-mail de volgende informatie:

 • Je naam en adres
 • Je werkgever
 • Je functie
 • In welke schaal je functie nu is ingedeeld
 • In welke schaal je functie volgens jou ingedeeld moet worden

Lees het reglement van de Beroepsprocedure uit de cao’s beroepsgoederenvervoer en goederenvervoer.