Als werknemer kun je geen functieonderzoek aanvragen. Je kunt je werkgever wel vragen een onderzoek te laten starten. Word je het samen niet eens, dan kun je een Beroepsprocedure starten.

Wat is een functieonderzoek?

Tijdens een functieonderzoek beschrijven, beoordelen, wegen en delen we een functie in. Na afloop van het onderzoek krijg je van ons een indelingsletter (A tot en met H) die hoort bij de cao-salarisschaal. De werkwijze van het functieonderzoek is officieel vastgelegd. Als werkgever ben je verplicht onze uitslag te volgen.

Hoe werkt het?

Bij een functieonderzoek doorlopen we altijd de volgende stappen:

1. Functie-interview
Met de hulp van een vraaggesprek proberen wij een goed beeld te krijgen van de functie. We willen een eerlijke beschrijving van de werkzaamheden en nodigen daarom altijd de werkgever en werknemer samen uit voor het gesprek. Met de informatie maken wij een functiebeschrijving.

2. Concept-functiebeschrijving
We sturen de functiebeschrijving toe. Jullie controleren samen de opzet. Als jullie het eens zijn over elkaars opmerkingen sturen jullie de opzet met jullie handtekeningen naar ons terug. Daarna maken wij de functiebeschrijving officieel.

3. Weging
Nadat de functiebeschrijving door jullie beiden is goedgekeurd en ondertekend, analyseren wij de functie.

4. Indeling
Na de weging delen we de functie in en krijgt deze een letter uit de cao-salarisschaal. Als werkgever ontvang je de uitkomst per brief.

Contact

Bel ons op 088 – 2596110 of mail naar fuwa@stlwerkt.nl om een functieonderzoek aan te vragen.