Iedereen die kan werken, maar daarbij hulp nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De Participatiewet is sinds 2015 van kracht en vervangt de wet en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking en niet 100% van het minimumloon kunnen verdienen werk te laten vinden. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de Banenafspraak.

Om hoeveel banen gaat het?

De Banenafspraak is landelijk en alle werkgevers kunnen meehelpen. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid zorgt voor nog eens 25.000 banen. Ook in de sector transport en logistiek moeten de komende jaren meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking komen.

Wie vallen onder de banenafspraak?

  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en niet in staat zijn 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen; 
  • schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en van het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV; 
  • mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening); 
  • mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken; 
  • mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen); 
  • mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen. UWV is verantwoordelijk voor dit register en hierin wordt bijgehouden wie tot de doelgroep behoort. 

Kan ik ook meedoen?

De logistieke sector is zeer geschikt om een plek te bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking. 12% Van de bedrijven met logistieke processen heeft al een Wajonger in dienst, 23% ziet hiervoor mogelijkheden. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er werkzaamheden zijn die door mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden gedaan. Maar ook bij kleine bedrijven zijn er mogelijkheden voor regelingen en subsidies.

Wat levert het je op?

Bijdragen aan de Banenafspraak levert jou en je bedrijf veel op:

  • de arbeidsbeperkten krijgen een takenpakket waardoor bestaande medewerkers tijd over hebben voor andere zaken;
  • je krijgt meer aanbestedingen, zeker van overheden;
  • er zijn verschillende regelingen en subsidies;
  • een loyale werknemer die je helemaal kunt opleiden in jouw bedrijf.
Om je zo goed mogelijk te helpen, werken we samen met een aantal professionele en deskundige partners:

•    UWV/Werkgeversservicepunten
•    Werkgevers gaan inclusief (AWVN)
•    Samen Sterk zonder Stigma
•    Rijksoverheid
 

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Vul het contactformulier in
 

Liever persoonlijk contact? Bel ons via 088-2596106.