Proefplaatsing

Weet je niet of een werknemer geschikt is voor een functie? Dan is een proefplaatsing een optie. Bij een proefplaatsing werkt de werknemer maximaal 2 maanden met behoud van uitkering. In de periode dat de proefplaatsing plaatsvindt, behoud de werknemer zijn uitkering. Daar staat wel tegenover dat de werkgever een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbiedt.

Een proefplaatsing is bedoeld voor mensen met een WAO-, WIA-, WAZ, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. Voor meer informatie over een proefplaatsing vind je hier.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV)

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ingegaan. Deze wet bestaat uit 2 tegemoetkomingen voor werkgevers: 

 • het lage-inkomensvoordeel (LIV);
 • het loonkostenvoordeel (LKV).

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het LKV gaat in op 1 januari 2018. Beide tegemoetkomingen zijn erop gericht om werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Laag inkomens voordeel (LIV)
Werkgevers hebben onder voorwaarden recht op een lage-inkomensvoordeel. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming in loonkosten voor medewerkers met een laag loon. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor LIV? 
Om in aanmerking te komen voor LIV moet een medewerker aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
 • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder;
 • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar (dit komt overeen met gemiddeld 24 uur per week);
 • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Hoe hoog is het LIV?
Afhankelijk van het uurloon van de werknemer kan het lage inkomensvoordeel oplopen tot €2.000,-. Wil je weten of je recht hebt op LIV? Je kan het hier zelf uitrekenen met de rekentool. Meer informatie over LIV vind je hier.  

Loonkostenvoordelen (LKV)
Het LKV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangt de LKV de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen. Deze vervalt vanaf 1 januari 2018. Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. 

Kan het lage inkomensvoordeel gecombineerd worden met de premiekorting banenafspraak?
Alleen in 2017 is het mogelijk om dit te combineren. Van 2018 tot 2020 wordt premiekorting banenafspraak vervangen door het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak. LKV kan dat niet meer gecombineerd worden met het LIV. Heb je recht op loonkostenvoordeel en LIV, dan gaat de tot loonkostenvoordeel omgevormde premiekorting voor. Vanaf 2021 geldt alleen het lage inkomensvoordeel.

Loondispensatie

Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan andere werknemers? Dan kun je loondispensatie aanvragen. Je betaalt dan tijdelijk minder loon aan deze werknemer. UWV vult het loon van deze werknemer aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat bij jou in dienst kwam.

De loondispensatie duurt een half jaar tot 5 jaar. Verlenging is mogelijk, maar het is de bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als zijn collega’s. De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt de verlenging.

Hoe vraag ik loondispensatie aan?

 1. Vul bij UWV het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong in.
 2. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of de werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap.
 3. De arbeidsdeskundige oordeelt en stelt vast hoeveel loon je moet betalen.

Bij loondispensatie wordt gekeken naar de werkelijke productiviteit. De arbeidsdeskundige van UWV voert deze loonwaardebepaling uit. Je kunt het onderzoek aanvragen nadat een Wajonger is ingewerkt. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de kosten van de begeleiding, extra controles en mogelijk kwaliteitsverlies.

Mobiliteitsbonus

Heb jij werknemers in dienst die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen? Dan kun je een premiekorting (mobiliteitsbonus) krijgen. Je krijgt dan korting op de premies die je voor deze werknemers aan de Belastingdienst moet betalen. De mobiliteitsbonus is € 2.000 en wordt maximaal 3 jaar uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden?
Je kunt de premiekorting aanvragen als de werknemer een doelgroep verklaring heeft. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag voor hij bij jou in dienst kwam. De werknemer vraagt de verklaring zelf aan bij het UWV. Om er achter te komen je recht hebt op een premiekorting kan je gebruikmaken van de digitale regelhulp.

No-risk polis

Werkgevers die een mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen van de gemeente een no-risk polis krijgen. Met een no-risk polis hoef je bij ziekte van de werknemer het loon niet door te betalen. Hierdoor loop je minder financieel risico.

De no-risk polis geldt 5 jaar vanaf de eerste werkdag van de werknemer. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode met 5 jaar extra. Je werknemer vraagt die verlenging zelf aan. Voor werknemers die een Wajong- of WSW-uitkering hadden, geldt de no-risk polis tijdens de gehele werkperiode. Verlenging aanvragen is niet nodig.

Jobcoach

Het kan voor werknemers met een arbeidsbeperking lastig zijn hun baan te behouden. Vooral in de eerste periode van het dienstverband. In dat geval kun je een jobcoach inzetten. De jobcoach helpt de werknemers bij het inwerken en begeleidt de werknemers op de werkvloer. Na een geslaagd programma kan de werknemer zelfstandig aan het werk. De jobcoach blijft bereikbaar om te helpen bij problemen of andere moeilijkheden.

Wanneer kan ik een jobcoach inschakelen?

 • als je de werknemer voor minimaal 6 maanden in dienst neemt;
 • hij of zij 12 of meer uur per week werkt;
 • de werknemer een loonwaarde heeft van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon.

De medewerker vraagt de jobcoach zelf aan bij het UWV.

Interne jobcoach
Heb je gepaste begeleiding binnen je bedrijf? Dan kun je een interne jobcoach aanstellen. UWV geeft subsidie voor een interne jobcoach als de werknemer minimaal:

•    8 uur per week werkt;
•    een loonwaarde heeft van minimaal 20% van het wettelijk minimumloon.

Het aantal uur en de loonwaarde moeten binnen een jaar oplopen naar minimaal 12 uur en 35%.
Subsidie aanvragen voor een interne jobcoach.

Niet meeneembare voorzieningen

Als je een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, moet je bedrijf daarop ingericht zijn. Zo kan het nodig zijn de werkplek rolstoeltoegankelijk te maken, of het toilet of machines aan te passen. Je kunt voor de aanpassingen van de werkplek vergoeding aanvragen.

Wanneer kan ik een vergoeding aanvragen?
Je kunt de vergoeding alleen aanvragen als het dienstverband nog minimaal 6 maanden duurt. Je wilt de werknemer in dienst houden en helpen bij de terugkeer op de arbeidsmarkt. De vergoeding geldt voor de kosten van:

•    een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
•    de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
•    noodzakelijke aanpassingen en inrichting van je bedrij.f

De aanvraag moet in verhouding staan tot het werk dat de werknemer met arbeidsbeperking doet. Het UWV beoordeelt of je voor de vergoeding krijgt. Zijn de noodzakelijke aanpassingen te groot? Dan kan er in overleg worden besloten om de werknemer niet te plaatsen en een geschiktere kandidaat voor jouw bedrijf te zoeken.


Stel hier je vraag

Liever persoonlijk contact? Bel ons via 088-2596106.