Je hebt gesprekken gevoerd en referenties gecontroleerd. Misschien heb je de sollicitanten ook opdrachten laten maken. Nu ga je een keuze maken voor een van de sollicitanten.

Vergelijk alle gesprekken met elkaar. Gebruik de volgende vragen:

  • Wie voldoet het beste aan de eisen?
  • Wie past het beste bij ons bedrijf en in het team?
  • Welke sollicitant is duurzaam inzetbaar in je organisatie? Kijk hiervoor naar de loopbaanontwikkeling van de sollicitanten.
  • Wie past het beste binnen de financiële mogelijkheden?
  • Met wie verwacht je het beste te kunnen samenwerken?
  • In wie heb je het meeste vertrouwen?  

Leg alle antwoorden naast elkaar. Bekijk welke sollicitant het beste scoort. Nodig de meest geschikte sollicitant uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek.