Gebruik de volgende zaken om een sollicitatiegesprek goed voor te bereiden:

 • Gewenste kennis en competenties
 • Standaardvragen (STARR-methode)
 • Scoreformulier  

Gewenste kennis en competenties

 • Bedenk vooraf welke competenties nodig zijn voor de functie. Zie voor voorbeelden onze Functietyperingen.
 • Informeer sollicitanten over de gewenste kennis en competenties. Noem de gewenste competenties bijvoorbeeld in de vacaturetekst. Zo kan de sollicitant zich goed voorbereiden op het sollicitatiegesprek.  

Standaardvragen (STARR-methode)

In een sollicitatiegesprek wil je de kwaliteiten van de sollicitant leren kennen. Bedenk daarom een aantal vragen voor het eerste gesprek. De STARR-methode is hier heel geschikt voor. Als je de STARR-methode gebruikt, stel je vragen over feitelijk gedrag uit het recente verleden.

Voordelen van de STARR-methode  

 • De STARR-methode is gericht op feitelijk gedrag, en geeft daarom een goed beeld van de kwaliteiten van de persoon.
 • Gedrag uit het recente verleden is een goede voorspeller voor de toekomst.
 • Je kunt sollicitanten makkelijk vergelijken door de scoring en waardering.  

De vijf hoofdpunten in een STARR-gesprek

Je bespreekt een recente situatie met de sollicitant. De sollicitant noemt een situatie waarin hij of zij de gevraagde competentie liet zien. Je vraagt de sollicitant om de volgende hoofdpunten toe te lichten:  

 • De Situatie
 • De Taak
 • De Actie
 • Het Resultaat
 • De Reflectie  

Tips voor het voeren van een STARR-gesprek  

 • Stel open vragen en geen gesloten vragen
 • Besteed aandacht aan alle 5 hoofdpunten van het STARR-gesprek
 • Bespreek recente situaties
 • Maak feitelijke aantekeningen, noteer wat de ander feitelijk zegt 
 • Reageert iemand niet goed op de open vragen? Probeer het dan met een gesloten vraag, bijvoorbeeld: ‘ben je klantgericht’? Als de sollicitant ja antwoordt, kun je de sollicitanten vragen om dit toe te lichten met een situatie uit het verleden. Hier kun je weer de STARR-methode voor gebruiken.  

Voorbeeldvragen STARR-interview  

De situatie
Voorbeeldvragen:
 • Je vertelt dat je goed bent in .... Kan je een situatie beschrijven waarin je dat liet zien?
 • Bij welk bedrijf werkte je toen?
 • Wanneer gebeurde dat?  
De taak
Voorbeeldvragen:
 • Wat was je functie?
 • Wat waren je verantwoordelijkheden en taken?
 • Wat waren je doelen?
 • Wat werd er van je verwacht?  
De actie
Voorbeeldvragen:
 • Wat heb je gedaan?
 • Hoe heb je dat gedaan?
 • Wat heb je niet gedaan, en had je wel moeten doen?
 • Wat heb je gezegd?
 • Hoe voelde je je?
 
Het resultaat
Voorbeeldvragen:
 • Wat was het resultaat van je gedrag?
 • Is het doel bereikt?
 • Welk effect had dit op jezelf?
 • Wat voor feedback of complimenten heb je gekregen?
 
De reflectie
Voorbeeldvragen:
 • Wat had je beter kunnen doen?
 • Wat heb je geleerd?
 • Wat zou je nu anders doen?  

Het scoreformulier

Maak een formulier met elk onderdeel dat je in het gesprek wil bespreken. Geef elk onderdeel een score tussen 1 en 5:  

 • 1 = onvoldoende voor de functie
 • 3 = voldoende voor de functie
 • 5 = uitstekend